| | EN 本网站支持IPV6访问

泸州银行

重要资讯

重要公告
2020-3-31

 泸州银行股份有限公司关于存量浮动利率贷款定价基准转换协议授权签订的公告

尊敬的客户:

为方便广大客户办理存量浮动利率贷款定价基准转换业务,泸州银行特将对外签订《借款合同补充协议(LPR转换版)》《个人购房借款/担保合同补充协议(LPR转换版)》的权限授予本行各分支机构,由各分支机构代表本行受理存量浮动利率贷款定价基准转换业务并签订相关补充协议。

衷心感谢您长期以来对泸州银行的大力支持!

 

 

                           泸州银行股份有限公司

                               2020年3月31日

 

 

手机银行

官方微信